Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

KOMUNIKAT 1/11/2021

26 listopada 2021

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu
dot. składania pisemnych zawiadomień o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego

 

Szanowni właściciele wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.

Uprzejmie przypominam, że w dniu 30 listopada 2021r. upływa termin przeprowadzenia drugiej w tym roku kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m². Obowiązek ten wynika z artykułu 62 ust 1, pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 ze zm.). Po wyżej wskazanym terminie osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Przykładowy (zalecany) druk zawiadomienia o przeprowadzeniu tej kontroli dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej PINB –  załącznik o treści: zawiadomienie o kontroli.

Wyżej wymienione zawiadomienie można składać listownie bądź osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu, ul Wały J. Dąbrowskiego 2.

Przedmiotem ww. kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

/-/ Paweł Moryson

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data utworzenia:2021-11-26
Data publikacji:2021-11-26
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Moryson
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2926

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-11-26 13:03:56Dodano: KomunikatKOMUNIKAT 1/11/2021