Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

KOMUNIKAT 2/02/2023

20 lutego 2023

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w związku z możliwością wystąpienia silnego wiatru przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach  i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
(-) Paweł Moryson                    

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data utworzenia:2023-02-20
Data publikacji:2023-02-20
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Moryson
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1374

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-02-20 14:30:10Dodano: KomunikatKOMUNIKAT 2/02/2023