KOMUNIKAT Nr 1/01/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2021

w spawie dokonywania zawiadomienia rozpoczęcia i zakończenia wewnętrznej instalacji gazowej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu wyjaśnia, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego należy złożyć w PINB tylko w odniesieniu do obiektów budowlanych na budowę których jest wymagane pozwolenie na budowę a także zgłoszenie budowy, o której mowa w art.29 ust.1 pkt 1 i 2.
Ustawodawca w art. 3 Prawa budowlanego zawarł definicję obiektu budowlanego wskazując, że należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. W związku z powyższym roboty dot. wewnętrznej instalacji gazowej wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia nie będą wymagały dokonania czynności związanych z zawiadomieniem o ich zakończeniu ponieważ nie mieszczą się w definicji obiektu budowlanego.
W tym miejscu wyjaśnia się, że kierownik robót powinien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów związanych z ich zakończeniem tj. oświadczenie kierownika robót, protokół prawidłowości podłączenia instalacji gazowej, próba szczelności instalacji gazowej oraz dziennik budowy w przypadku jego wydania. Jednocześnie informuję, że Inwestor w dalszym ciągu jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wykonywaniem wewnętrznej instalacji gazowej na podstawie pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia.

Powiatowy Inspektor Nadoru Budowlanego

w Rawiczu

(-) Paweł Moryson

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data utworzenia:2021-01-18
Data publikacji:2021-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Moryson
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:199

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-01-18 00:00:00Dodano: KomunikatKOMUNIKAT Nr 1/01/2021