Jesteś tutaj: Start / Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

2. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej inspektoratu klasyfikację akt powstających w toku działalności inspektoratu oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu działalności inspektoratu oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz ten służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt.

3. Rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, założonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt lub do rejestru kancelaryjnego.

4. Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz urzędu. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw lecz dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym.

5. Znak sprawy (akt) jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak.

6. Znak sprawy zawiera:

1) symbol literowy komórki organizacyjnej,

2) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt,

3) liczbę kolejną, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw,

4) dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.

7. W inspektoracie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2,
 • ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
 • ewidencja zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 wraz z wykazem obiektów wielkopowierzchniowych,
 • rejestr postanowień i decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr katastrof budowlanych
 • rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego,
 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr postępowania egzekucyjnego,
 • rejestr mandatów nakładanych,
 • rejestr poczty wypływającej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Paweł Moryson
Data utworzenia:2015-08-31
Data publikacji:2015-08-31
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Moryson
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7332